Obligationens udløbsdato


obligationens udløbsdato

Fast afkastfaktor, fast afkastfaktor betyder, at afkastet for en eller flere af hvordan til at finde sexforbrydere i wi aktierne i den underliggende aktiekurv, der har klaret sig bedst, fastsættes til en bestemt faktor.
Pålydende beløb Eller nominelt beløb.
2) Rente- og kursrisiko, denne risiko er afhængig af rentebevægelserne på de enkelte obligationer.
S P og Moodys, der har specialiseret sig i at rate forskellige typer af obligationer.Disse kan typisk konverteres til kurs 100.Virksomhedsobligationer udstedes af en stor virksomhed eller bank.Det tidspunkt, hvor garantiobligationerne lægges i købers depot, og betalingen overføres til udsteder.Jo længere løbetid obligationen har, jo mere kursfølsom er obligationen.Metode til opgørelse af afkastet ved hjælp af halvårlige observationer gennem løbetiden.Således tager den højde for geninvesteringer af udtræk og renter.Disse er i sagens natur yderligere afhængige af den generelle renteudvikling og struktur.
Det beløb, du investerer, kan således sammenlignes med, at du yder et lån til den, der har udstedt obligationen.
Bud (kurs den kurs, en "market maker" er villig til at betale for en given garantiobligation.Helt generelt kan man sige, at obligationsinvesteringers risiko bedst udtrykkes ved varigheds- begrebet.Udstederrisiko, hvis udsteder ikke kan leve op til sin forpligtelse om tilbagebetaling.Market Maker En markedsdeltager, som løbende stiller forpligtende købs- og salgspriser i et værdipapir.Hovedstolsgaranti, garanti for, at investor som minimum modtager en vis del af hovedstolen af den strukturerede obligation (100 ved garantiobligationer) på indfrielsesdatoen - uanset udviklingen i det underliggende aktiv.Nominelt beløb Eller pålydende beløb.Asiatisk hale, eller gennemsnitsprincippet.Det er dog ikke altid, du kan regne med, at obligationen vil blive indfriet på den anførte udløbsdato.Være mere sikker end en obligation udstedt af en virksomhed.Det er den procentsats stigningen i aktivernes værdi skal ganges med for at beregne afkastet på investeringen.
[L_RANDNUM-10-999]
Sitemap